BETINGELSER

 • Lokalet er reservert når kontrakt er underskrevet.

 • Depositum er 50% av selve leien og betales etter kontraktsinngåelse, hvis ikke annet er avtalt.

 • Ved kansellering 4 måneder før eventet gjelden den følgende:

  • 2-4 måneder før eventet, 50% av leie må betales.

  • Under 2 måned før eventet, 100% av leie må betales.

  • Avbestillingen må skje skriftlig per mail til info@apenscene.no

 • Utleier står for vask av lokalet. Leietaker tar med seg sitt eget utstyr etter eventet.

 • De som leier lokaler er ansvarlige for skader som måtte oppstå på huset eller inventaret i forbindelse med leieforholdet.

 • Enhver leietaker har ansvar for å gjøre seg kjent med og informere sitt eget personell om rutiner ved brannalarm, rømningsveier, slukkeutstyrets plassering og slukkeutstyrets virkemåte.