Åpen Scene logo

Bordoppsett

SAL 1

Bordoppsett

Covidoppsett

Kapasitet: 63 personer

Bordoppsett

Hestesko

Kapasitet: 120 personer

Bordoppsett

Langbord

Kapasitet: 120 personer

Bordoppsett

Rundbord (ekstern leie)

Kapasitet: 100 personer

SAL 2

Bordoppsett

Covidoppsett

Kapasitet: 35 personer

Bordoppsett

Langbord

Kapasitet: 90 personer

Bordoppsett

Rundbord (ekstern leie)

Kapasitet: 50 personer