Åpen Scene logo
DSC04851.jpg
torggata bad

Det første badet ble oppført 1861. Thorvald Meyer lot sin murmester Thøger Binneballe oppføre «Bade- og Vadskeanstalten». Året etter gav Meyer anstalten til Christiania kommune, og anlegget var i drift uten nevneverdige forandringer frem til 1920-årene. Da ble det gamle badet revet og den nåværende bygningen oppført i flere etapper. Den første delen åpnet i 1925 og den siste i 1932, i nyklassisistisk stil (ark. Morgenstierne og Eide). Det nye badet var det første med 25 m basseng og var eid av kommunen til det ble nedlagt i 1980.

Bygningen ble ombygd 1983–88 og huser nå forskjellige konsertlokaler, puber og spisesteder, blant annet konsertlokalet Rockefeller og Oslo Street Food. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om badet.

Torggata 16, 0183 Oslo