Blå sal white_edited.png
Stamp OS black_edited.png

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IVs gate)

Bygningen hvor Oslo scene & Blå Sal ligger brukes til kontorer og møtelokaler for Oslo Håndverks- og Industriforening. Bygningen ble oppført i 1847 med tilbygg i 1905 og 1919, arkitekten var Johan Henrik Nebelong.

Håndverkeren ligger på hjørnet av Rosenkrantz' gate og Kristian IVs gate. Den er dermed en del av Karl Johan-kvartalet. Opprinnelig hadde bygninga, som er i pussa tegl, tre etasjer. Den blei bygd for Nissens Latin- og Realskole, som holdt til her inntil Christiania Haandværks- og Industriforening overtok i 1882. En fløy langs Kristian IVs gate blei oppført i 1905, og i 1919 fikk komplekset to etasjer til.

Rosenkrantz gate 7
OUTSIDE.jpg